SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 
baza ekspertów baza trenerów/wykładowców

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres mailowy

Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych przez nas projektów:


- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu - 2008
Projekt Systemowy: "Aktywność to szansa na przyszłość"


- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu - 2008
Projekt Konkursowy: "Nie bój się, integruj się - aktywizacja
mieszkańców gminy Siewierz"


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach - 2008
Projekt Systemowy: "Od Aktywnej Integracji Do Zatrudnienia -
aktywizacja społeczno - zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lędzinach"


- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach - 2008
Projekt Systemowy: "Otwarci na pracę - aktywizacja zawodowa
podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach"


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - 2008
Projekt systemowy: "Przywrócić wartość - Projekt Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar
Śląskich"


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - 2008
Projekt systemowy: "AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa
klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry"


- Urząd Miasta i Gminy Siewierz (w trakcie) - 2009
Projekt konkursowy: "Akademia językowa gminy Siewierz".


- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze - 2009
Projekt systemowy: "Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Kobiór".


-Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu - 2009
Projekt systemowy: II Edycja "Aktywność to szansa na przyszłość"


- Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach - 2009 
Projekt systemowy: "Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych
w gminie Babice"


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - 2009
Projekt systemowy: "AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa
klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry" -
doradztwo zawodowe dla 68 beneficjentów.


- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - 2009
Projekt systemowy: "Marzysz, Planujesz, Działasz - Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w powiecie Pszczyńskim"


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej - 2009
Projekt systemowy: "INTEGRA - program integracji zawodowej i
społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" - doradztwo zawodowe oraz
trening umiejętności dla 160 beneficjentów projektu systemowego.


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - 2009 - II edycja
Projekt systemowy: "Przywrócić wartość - Projekt Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar
Śląskich" - doradztwo zawodowe dla 63 beneficjentów.

 

Poniżej natomiast lista wybranych Klientów, dla których realizowano projekty szkoleniowe
i doradcze


1. 3 G DO Sp. z o.o.
2. Akademia Eurokadry Sp. z o.o.
3. bit Polska Sp. z o.o.
4. Centrum Przedsiębiorczości S.A.
5. CTC Polska Sp. z o.o.
6. eduPartners Sp. Jawna
7. Europejskie Centrum Kształcenia "Eureka" Sp. z o.o.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze
9. Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM S.A.
10. Instytut Turystyki S.A.
11. Małopolska Agencja Doradczo Edukacyjna Sp. z o.o.
12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich - projekt systemowy.
13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach - projekt systemowy.
14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - projekt systemowy.
15. NOVITA S.A.
16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu - projekt systemowy oraz
projekt konkursowy.
17. Poczta Polska
18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach - projekt systemowy.
19. Powiatowy Urząd Pracy w Olsztynie
20. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
21. Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
22. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
23. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
24. Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
25. Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
26. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
27. Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie
28. Press Glass
29. Rose - Win Sp. z o.o.
30. Swedwood Polska
31. Sąd Rejonowy w Chorzowie
32. Sąd Rejonowy w Katowicach
33. Sąd Rejonowy w Lublinie
34. Sąd Rejonowy w Puławach
35. Sąd Rejonowy w Sosnowcu
36. Sąd Rejonowy w Warszawie
37. Sąd Rejonowy w Wrocławiu
38. Urząd Miasta i Gminy Siewierz - projekt konkursowy PO KL.
39. Uzdrowisko Iwonicz S.A.
40. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
41. VOESTALPINE Steel Service Center Polska Sp. z o.o.