SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

 

1.     Team Building

1 5000 zł za 2 dni szkolenia

 

Budowanie zespołu, prowadzenie go od wyzwań do sukcesów – łącznie z przygotowaniem ludzi w zespole na nieuchronne porażki w trakcie tej drogi – oraz zarządzanie zespołem w procesie zmian, to zestaw umiejętności niezbędnych dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności menedżerskie.

 

 • Trening szkoleniowy rozwija kluczowe umiejętności menedżerskie składające się na budowanie zespołu:
 • Dowiesz się, jak zaplanować i przeprowadzić skutecznie działania składające się na budowanie zespołu gotowego do odnoszenia sukcesów.
 • Nauczysz się zarządzania zmianą w oparciu o współpracę i synergię między rolami w zespole.
 • Określisz cele swoje jako przywódcy i cele zespołu, którym zarządzasz.
 • Będziesz konstruktywnie monitorować zadania realizowane przez członków Twojego zespołu.
 • Dowiesz się, jak zarządzać zespołem w chwilach nieuniknionych porażek i wzmacniać go energetycznie.
 • Budowanie zespołu to także umiejętność wzmacniania potencjału jego członków:
 • Poznasz swój potencjał w roli lidera zespołu – również w sytuacji prowadzenia go przez zmiany.
 • Nauczysz się skutecznego wyznaczania celów i delegowania zadań w swoim zespole.
 • Otrzymasz skuteczne narzędzia do odkrywania ról grupowych istniejących w Twoim zespole i nauczysz się, jak uzupełniać role brakujące.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności porozumiewania się z różnymi ludźmi w ramach zespołu.
 • Poznasz dynamikę procesu grupowego oraz zaplanujesz skuteczne funkcjonowanie w ramach własnej roli na każdym etapie tego procesu.

 

2.     Coaching zespołowy

4 200 zł za 4 dni szkolenia

 

Coaching zespołowy do proces, w którym coach lub zespół coachów wspiera zespół w osiąganiu jego celów, bez robienia tego za niego i mówienia mu, jak ma to robić. W odróżnieniu do coachingu indywidualnego, tutaj klientem jest cały zespół. 

To, że klientem jest cały zespół, a nie pojedyncza osoba, wpływa na sposób pracy coachingowej i wymagania w stosunku do coachów. Można powiedzieć, że coaching zespołowy czerpie z coachingu i ze szkoleń.

Abyśmy mogli mówić o coachingu w przypadku coachingu zespołowego, powinny być spełnione następujące warunki:

 • Zespół w świadomy sposób wyraża zgodę na udział w procesie coachingu zespołowego.
 • Relacja pomiędzy coachem lub coachami zespołowymi, a zespołem jest symetryczna (tak samo ważny jest zespół, jak i coach).
 • Cele na proces wspólnej pracy wyznacza zespół. Cele poszczególnych członków zespołu mają znaczenie jedynie wtedy, gdy bezpośrednio wpływają na sposób funkcjonowania całego zespołu.
 • Mamy do czynienia z procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem.

Coachingowa jest postawa coacha – symetryczność, empatia, towarzyszenie, wiara w zespół. Coachingowe są umiejętności: 1) zadawanie pytań, 2) słuchanie i 3) odzwierciedlanie. Coachingowe są w końcu wykorzystywane w pracy z zespołem struktury, tj. wartości zespołu, wizja zespołu, mapa zasobów zespołu, linia życia zespołu, itp.

W związku z tym, że w przypadku coachingu zespołowego mamy do czynienia z grupą osób, coach musi dodatkowo posiadać umiejętność pracy na procesie grupowym, a także umiejętność facylitowania i moderowania grupy. W coachingu zespołowym znajduje zastosowanie wiele technik typowo trenerskich, tj. metody kreatywnego rozwiązywania problemów, struktury do udzielania informacji zwrotnej, ćwiczenia na budowanie bezpieczeństwa w zespole, itp.

Praktycy zajmujący się coachingiem zespołowym twierdzą, że jest to najbardziej wymagająca metoda wspierania w rozwoju.

My widzimy zastosowania coachingu zespołowego w trzech przypadkach:

 1. Jako narzędzie budowania spójności zespołów nowych (działów lub zespołów projektowych) – W tym przypadku coach zespołowy może pomóc grupie szybko przejść przez poszczególne fazy procesu grupowego, aby ostatecznie dojść do fazy współpracy, kiedy to zespół pracuje samodzielnie i najefektywniej.
 2. Jako narzędzi interwencyjne – Coach pomaga zespołowi poradzić sobie z sytuacją trudną, najczęściej jakimś konfliktem. Pracuje on z zespołem pomagając mu odkryć istotę wyzwania, z którym mierzy się zespół, aż do momentu, gdy jest on w stanie samodzielnie, efektywnie współpracować.
 3. Jako narzędzie wspierania zespołu przez jego lidera – Trener coachingu zespołowego przygotowuje menedżerów i liderów do pracy metodami coachingowymi z ich zespołami.

 

3.     Psychologia w  biznesie

1 400 zł za jednodniowe szkolenie

 

Cele szkolenia:

 

Poszerzenie perspektywy rozumienia mechanizmów psychologicznych decydujących o rezultatach kluczowych działań i wyzwań menedżera w obszarze zarządzania ludźmi, zespołami, procesami pracy, karierą, rozwojem, sobą oraz organizacją.

- Zapoznanie z osiągnięciami teorii i badań psychologii w dziedzinie zarządzania ludźmi i organizacjami.

- Spojrzenie na swoją praktykę z perspektywy postulatów teoretycznych i określenie rezerw efektywności tkwiących w dostosowaniu do nich praktyki działania.

 

Co dokładnie daje szkolenie z psychologii biznesu?

Uczestnicy otrzymują następujące korzyści:

 • mają świadomość swoich zasobów i tego nad czym muszą popracować,
 • potrafią efektywnie zniwelować stres,
 • widzą jak wyznaczać i realizować cele,
 • potrafią zarządzać sobą w czasie.

 

Szkolenie ma formę wykładowo/warsztatową. Z pomocą trenera każdy uczestnik zdobywa konkretną merytoryczną wiedzę, którą zaczyna wykorzystywać w praktyce już na sali szkoleniowej podczas licznych ćwiczeń.

 

 

 

 

Udział w szkoleniu daje uczestnikom korzyści, między innymi takie jak:

 • podniesienie poziomu samoświadomości,
 • poznanie obszarów do pracy,
 • umiejętność kontrolowania stresu,
 • umiejętność współpracy z zespołem.

 

4.     Analiza danych

 

4 500 zł za 4 dni szkolenia

 

Analiza danych uczy myślenia analitycznego i sposobu rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem Excela oraz praktycznych aspektów związanych z modelowaniem i optymalizacją. Umiejętność ich wykorzystania jest koniecznością dla wielu organizacji nie tylko żeby utrzymać przewagę na rynku, ale żeby być w stanie zaspokoić potrzeby ich klientów, dostawców a nawet pracowników.

 

Co dokładnie daje szkolenie z analizy danych?

Każdy z uczestników rozwinie następujące kompetencje:

 • porównać grupy, np. klientów pod względem ich cech,
 • prognozować wielkości zależne od czasu,
 • budować podstawowe modele statystyczne,
 • optymalizować niektóre procesy,
 • rozwiązywać zagadnienia z wykorzystaniem symulacji.

 

Szkolenie ma przede wszystkim formę warsztatową. Z pomocą trenera każdy uczestnik zdobywa konkretne umiejętności, które zaczyna wykorzystywać w praktyce już na sali szkoleniowej podczas licznych ćwiczeń.

 

Czego jeszcze nauczą się uczestnicy?

 • jak skorzystać z narzędzi Excela aby przeprowadzić analizę danych?
 • jak zaprojektować i stworzyć relacyjną bazę danych?
 • jak zarządzać bazą i stosować ją do głębszej analizy danych?

 

 

 

 

5.     Zamówienia publiczne

1 600 zł za 2 dni szkolenia

 

Cel szkolenia:

 

Zakres szkolenia obejmuje nowelizację Ustawy Prawo zamówień publicznych 2016.


- Celem szkolenia jest omówienie specyfiki rynku zamówień publicznych oraz aktualnych podstaw prawnych systemu zamówień publicznych.


- Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego.


- Warsztaty praktyczne pozwolą Uczestnikom zapoznać się z zagrożeniami i korzyściami wynikającymi z udziału w rynku zamówień publicznych.


- Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.


- Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.


- Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 

Elektronizacja zamówień publicznych 2018


Proces elektronizacji implementowany jest sukcesywnie. Pierwszy etap dotyczący Centralnego Zamawiającego - powinien być wdrożony 17 kwietnia 2017 roku. Natomiast kolejne krytyczne daty to 18 kwietnia 2018 roku oraz 18 października 2018 roku.
Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją. 

 

Korzyści dla uczestników:

 

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:


- zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
- zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne,
- rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych,
- rolą i znaczeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- systemem ochrony praw wykonawców.
- nabyć umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia,
- zdobyć nowe kwalifikacje, cenione przez pracodawców.