SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

Everest pomaga firmom poprzez usługi doradcze umożliwiające im podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie rozwiązań wspierających ich rozwój, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, podnoszenie efektywności i sprawności w tworzeniu długookresowej wartości.

Everest pomaga firmom poprzez usługi doradcze umożliwiające im podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz wdrażanie rozwiązań wspierających ich rozwój, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, podnoszenie efektywności i sprawności w tworzeniu długookresowej wartości.

Każdy klient jest dla nas wyjątkowy. Gwarantujemy mu indywidualną obsługę i wnikliwą analizę specyfiki jego działalności i problemów, nawet gdy tworzone opracowania: systemy ocen okresowych, audyty personalne, systemy motywacyjne, systemy wynagrodzeń, rekrutacja pracowników, badania marketingowe  są wykonywane według wypracowanego Know How Naszej firmy.

Nasze kompetencje budujemy w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych doradców - doświadczonych konsultantów z dziedziny HR, marketingu, organizacji i zarządzania. To dzięki nim gwarantujemy profesjonalne doradztwo organizacyjne – najwyższej jakości usługi konsultingowe.

Naszym klientom pomagamy rozwiązywać zarówno problemy strategiczne, jak również doradzamy im we wszystkich kwestiach bieżących, związanych z codziennymi problemami operacyjnymi w  poszczególnych sferach funkcjonowania ich firm.

Z zaangażowaniem towarzyszymy Firmom, gdy odnoszą sukcesy, ale i też porażki. Pokażemy Ci, gdzie popełniasz błędy, a jeśli już odniosłeś Sukces, przekonamy, iż każda dobra działalność może być jeszcze lepsza. Doradzimy Ci jak umacniać przewagę konkurencyjną, poprawiać efektywność i sprawnie tworzyć wartość przedsiębiorstwa, zwłaszcza poprzez wykorzystanie potencjału zawodowego załogi oraz tworzenia jasnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Tym, co wyróżnia nas na rynku, jest umiejętność przetransponowania ogólnie zdefiniowanych celów i misji działalności firmy na praktyczne programy i procedury wykonawcze.

Logicznie wiążemy w jedną spójną całość: wizję i misję firmy, cele strategiczne, kluczowe czynniki sukcesu, zadania do wykonania oraz wskazujemy osoby i komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację tych zadań.

Tworzymy kompleksowe programy strategiczne i skuteczne strategie rozwoju, prowadzące do sukcesu rynkowego i wzrostu wartości firmy.

Cenimy partnerstwo. Chcemy być z naszymi klientami długoterminowo, wierząc, że tylko tak można budować zaufanie.

Konsekwentnie przestrzegamy przy tym wysokiego standardu jakości. Nasi konsultanci to profesjonaliści posiadający dużą wiedzę i ugruntowane doświadczenie, potrafiący zarówno wsłuchać się w oczekiwania klienta jak i skutecznie myśleć i działać na jego rzecz.

Zawsze jesteśmy całkowicie lojalni wobec klienta, indywidualnie podchodzimy do jego problemów oraz rzetelnie wykonujemy zlecone nam usługi doradcze.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.