SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

Na zlecenie Miasta Jastrzębie Zdrój Everest Consulting & Szkolenia wykona usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji, warsztatów, treningów, szkoleń w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Nasza firma zorganizuje i przeprowadzi zajęcia dla 54 osób w ramach Projektu „O KROK DO PRZODU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.