SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach Everest Consulting & Szkolenia wykona usługę polegającą na przeprowadzeniu Treningu kompetencji społecznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Mysłowickie lepsze jutro" w ramach działania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji społecznych 20 uczestników projektu.