SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 
baza ekspertów baza trenerów/wykładowców

Rozeznanie ceny na przeprowadzenie szkolenia: "Dozorca mienia/pracownikgospodarczy" w ramach projektu "Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację".

Everest Consulting&Szkolenia zaprasza Państwa do złożenia oferty dot. przeprowadzenia grupowego szkolenia „Dozorca mienia/pracownik gospodarczy ”. 

Praca na stanowisku "Koordynator projektów unijnych"

 Obecnie do naszego biura potrzebujemy:

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Pszczyna

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres mailowy

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach Everest Consulting & Szkolenia wykona usługę polegającą na przeprowadzeniu Treningu kompetencji społecznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Mysłowickie lepsze jutro" w ramach działania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji społecznych 20 uczestników projektu.