SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 
baza ekspertów baza trenerów/wykładowców

Rozeznanie ceny na przeprowadzenie szkolenia: "Dozorca mienia/pracownikgospodarczy" w ramach projektu "Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację".

Everest Consulting&Szkolenia zaprasza Państwa do złożenia oferty dot. przeprowadzenia grupowego szkolenia „Dozorca mienia/pracownik gospodarczy ”. 

Praca na stanowisku "Koordynator projektów unijnych"

 Obecnie do naszego biura potrzebujemy:

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Pszczyna

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres mailowy

                                                                               

Celem projektu jest podniesienie aktywności edukacyjnej, podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kompetencji ICT i aktywizacja społeczno - zawodowa poprzez realizację szkoleń i doradztwa na terenie sołectwa Piasek.

W ramach projektu oferowane jest:

1. Doradztwo edukacyjne

2. Trening efektywnego uczenia się i zapamiętywania

3. Szkolenie "Aktywni na rynku pracy"

2. Szkolenie: podstawy obsługi komputera

Udział w projekcie zapewnia uczestnikom:
1. Podniesienie motywacji do kształcenia ustawicznego
2. Zdobycie wiedzy w zakresie efektywnego uczenia się i zapamiętywania
3. Podniesienie poziomu samoooceny oraz świadomości własnego potencjału
4. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi ICTUDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

Załączniki: