SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 
baza ekspertów baza trenerów/wykładowców

Rozeznanie ceny na przeprowadzenie szkolenia: "Dozorca mienia/pracownikgospodarczy" w ramach projektu "Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację".

Everest Consulting&Szkolenia zaprasza Państwa do złożenia oferty dot. przeprowadzenia grupowego szkolenia „Dozorca mienia/pracownik gospodarczy ”. 

Praca na stanowisku "Koordynator projektów unijnych"

 Obecnie do naszego biura potrzebujemy:

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Pszczyna

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres mailowy

                                                                                


Celem projektu jest podniesienie aktywności edukacyjnej uczniów sołectw gm. Pszczyna w zakresie edukacji i rozwoju osobowościowego.

W ramach projektu oferowane jest:

1. Indywidualne doradztwo edukacyjne

2. Trening efektywnego uczenia się i zapamiętywania

3. Szkolenie: ABC Przedsiębiorczości

 

Udział w projekcie zapewnia uczestnikom:
1. Podniesienie poziomu samooceny oraz świadomości własnego potencjału

2. Nabycie umiejętności z zakresu ABC Przedsiębiorczości

3. Podniesienie motywacji do ciągłej naukiUDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich