SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 
baza ekspertów baza trenerów/wykładowców

Praca na stanowisku "Koordynator projektów unijnych"

 Obecnie do naszego biura potrzebujemy:

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Katowice, Pszczyna

Everest Consulting & Szkolenia Partnerem Edukacyjnym i Egzaminacyjnym VCC

 Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Everest Consulting & Szkolenia zostało Partnerem Edukacyjnym oraz Egzaminacyjnym uzyskując certyfikaty, które otwierają nowe możliwości kształcenia dla Państwa.

Everest Consulting & Szkolenia na zlecenie Gminy Siemianowice Śląskie

Na zlecenie Gminy Siemianowice Śląskie Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje zajęcia z zakresu grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego.

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres mailowy

  Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach Everest Consulting & Szkolenia przeprowadzi 2 treningi dla Uczestników Projektu pt. "Otwarci na pracę - aktywizacja zawodowa podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Tematy prowadzonych treningów: 

- autoprezentacja z elementami wizażu

- umiejętności społeczne i osobiste.