SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

  Na zlecenie Miasta Zabrze Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje zajęcia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego dla 94 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Zabrze w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu "Mam zawód mam pracę w regionie" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.