SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 
baza ekspertów baza trenerów/wykładowców

Praca na stanowisku "Koordynator projektów unijnych"

 Obecnie do naszego biura potrzebujemy:

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Pszczyna

Everest Consulting & Szkolenia Partnerem Edukacyjnym i Egzaminacyjnym VCC

 Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Everest Consulting & Szkolenia zostało Partnerem Edukacyjnym oraz Egzaminacyjnym uzyskując certyfikaty, które otwierają nowe możliwości kształcenia dla Państwa.

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres mailowy

  Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje zajęcia z grupowych warszatatów job coaching dla 12 osób, uczestników projektu "Przywróć wartość - projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Piorytet VII, Poddziałanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.