SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

  Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje zajęcia z grupowych warszatatów job coaching dla 12 osób, uczestników projektu "Przywróć wartość - projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Piorytet VII, Poddziałanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.