SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 
baza ekspertów baza trenerów/wykładowców

Praca na stanowisku "Koordynator projektów unijnych"

 Obecnie do naszego biura potrzebujemy:

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Pszczyna

Everest Consulting & Szkolenia Partnerem Edukacyjnym i Egzaminacyjnym VCC

 Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Everest Consulting & Szkolenia zostało Partnerem Edukacyjnym oraz Egzaminacyjnym uzyskując certyfikaty, które otwierają nowe możliwości kształcenia dla Państwa.

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres mailowy

  Everest Consulting & Szkolenia otrzymało dofinansownie projektu "Bez doświadczenia nie ma zatrudnienia". Na liście rankingowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zajęliśmy 9 miejsce wśród 240 złożonych wniosków i otrzymaliśmy 105 punktów. Od stycznia 2014r. planowana jest realizacja szkolen i staży dla 50 osób z powiatu będzińskiego.

 

W ramach projektu zaplanowano zadania:

1. Szkolenie aktywnego poszukiwania pracy i gender

2. Autoprezentacja i techniki efektywnego uczenia się

3. Idywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne

4. Pośrednictwo pracy

5. Staże

6. Indydwidualne pośrednictwo pracy