SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

  Everest Consulting & Szkolenia otrzymało dofinansownie projektu "Bez doświadczenia nie ma zatrudnienia". Na liście rankingowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zajęliśmy 9 miejsce wśród 240 złożonych wniosków i otrzymaliśmy 105 punktów. Od stycznia 2014r. planowana jest realizacja szkolen i staży dla 50 osób z powiatu będzińskiego.

 

W ramach projektu zaplanowano zadania:

1. Szkolenie aktywnego poszukiwania pracy i gender

2. Autoprezentacja i techniki efektywnego uczenia się

3. Idywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne

4. Pośrednictwo pracy

5. Staże

6. Indydwidualne pośrednictwo pracy