SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

Na zlecenie Miasta Bytom Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje zajęcia z zakresu grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego. W ramach I etapu grupowego doradztaw zawodowego uczestniczyć będzie 235 uczniów. W II etapie czyli w doradztwie indywidualnym przewidziano udział 187 uczniów. Projekt realizowany jest dla 8 ponadgimnazjalnych szkół z Bytomia w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" w roku szkolnym 2013/2014.