SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 
baza ekspertów baza trenerów/wykładowców

Praca na stanowisku "Koordynator projektów unijnych"

 Obecnie do naszego biura potrzebujemy:

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Pszczyna

Everest Consulting & Szkolenia Partnerem Edukacyjnym i Egzaminacyjnym VCC

 Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Everest Consulting & Szkolenia zostało Partnerem Edukacyjnym oraz Egzaminacyjnym uzyskując certyfikaty, które otwierają nowe możliwości kształcenia dla Państwa.

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres mailowy

Everest Consulting & Szkolenia wychodzi na przeciw oczekiwanion osób poszukujących pracy, chcacych się dokształcać aby zdobywane kompetencje i umiejętności były atrakcyjne dla przyszłych pracodawców, a osoby uczestniczące w szkoleniach posiadały zarówno teoretyczną jak i praktyczną widzę z zakresu tematu szkolenia. Chcemy stwarzać optymalne warunki, aby uczestnicy naszych szkoleń mogli się specjalizować, aby zostać ekspertami w swojej dziedzinie.

 

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

 

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym.
Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

 

New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary:
o zawodowe teoretyczne (ok. 80 godzin),
o zawodowe praktyczne (ok. 80 godzin),
o językowe (ok. 60 godzin),
o informatyczne (ok. 40 godzin).
Kompletna ścieżka szkolenia i certyfikacji obejmuje od 260-300 godzin szkoleniowych. Wybierając szkolenie można zdecydować się na cały cykl, bądź jedynie na jedną z kompetencji.

 

Select Competences ukierunkowany na kwalifikacje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje. Obejmuje system krótkich kursów doskonalących, zakończonych certyfikacją.
 

 

 

 

 

 

Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna został pozytywnie zweryfikowany przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w RUR (Rejestr Usług Rozwojowych).

 

 

Partnerzy Egzaminacyjni odpowiedzialni są za przeprowadzanie egzaminów VCC. Opis procedur egzaminacyjnych oraz warunków uzyskania certyfikatów VCC dostępny jest w sekcji:

- dla modułów New Competences,
- dla modułów Select Competences.

 

VCC Foundation

ul. Nałęczowska 30

20 – 701 Lublin

tel.: +48 81 527 01 00

fax: +48 81 527 01 01

info@vccsystem.eu           

 

www.vccsystem.eu