SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

 

 

Projekt
"Przeciwdziałamy niepełnosprawności poprzez integrację"
realizowany w ramach
Poddziałania 9.1.5
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

 


Od dnia 01.03.2018r. realizujemy projekt, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, mieszkańców Bytomia, Piekar Śląskich, Chorzowa, Świętochłowic, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Realizacja projektu: 01.03.2018r. - 31.08.2019r.

 

Projekt zakłada objęcie 24 uczestników następującym wsparciem:
1. Usługi aktywnej integracji – usługi społeczne
• Trening motywacyjny
• Trening umiejętności społecznych
• Indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne

 

2. Usługi aktywnej integracji – usługi zawodowe
• Indywidualne doradztwo zawodowe
• Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
• Trening pomocy w poszukiwaniu pracy

 

3. Szkolenia zawodowe

 

4. Staże zawodowe (4 miesięczne) dla 18 osób

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, uczestnik projektu otrzyma stypendium za udział
w szkoleniu/stażu.

ZAPRASZAMY zainteresowanych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 369 833,38 zł

 

Kontakt:
Biuro projektu:
ul. Narutowicza 7a/3, 40-850 Katowice
nr tel.: (+48) 790 382 587, 730 582 587
e-mail: kontakt@everest.com.pl