SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

 

 

  Projekt

"Wyprzedź innych - kwalifikacje sukcesem zawodowym" 

realizowany w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

 

 Od dnia 01.06.2018r. rozpoczynamy realizację projektu, którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, bez pracy, zamieszkujących woj. śląskie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Realizacja projektu od 01.06.2018r. do 31.05.2020r.

Projekt zakłada objęcie 80 uczestników następującym wsparciem:
1. Diagnoza potrzeb oraz opracowanie IPD
2. Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
3. Wsparcie pośrednika pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia

4. Szkolenia/kursy zawodowe
5. Staże zawodowe od 5 do 9 miesięcy

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, uczestnik projektu otrzyma stypendium za udział
w szkoleniu i stażu.

ZAPRASZAMY!

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 200 452,76 zł

 

Kontakt:
Biuro projektu:
ul. Narutowicza 7a/3, 40-850 Katowice
nr tel.: (+48) 790 382 587, 730 582 587
e-mail: kontakt@everest.com.pl