SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

 

 

UWAGA!

Niebawem ruszy REKRUTACJA do projektu  "Wyprzedź innych - kwalifikacje sukcesem zawodowym"

 

Co oferujemy:

- stypendium stażowe

- staże zawodowe przez okres 9 miesięcy

- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

- pośrednictwo pracy

 

Dla kogo:

- osoby bezrobotne, niezarejestrowane w PUP do 29 r.ż.

- zamieszkałe na terenie woj. śląskiego

- również osoby z niepełnosprawnościami

- osoby bierne zawodowo lub nieaktywne zawodowo

- również osoby o niskich kwalifikacjach

 

Gdzie jesteśmy:

biuro projektu: ul. Narutowicza 7a/3, 40-850 Katowice

nr tel.: (+48)790 382 587, 730 582 587

 

e-mail: kontakt@everest.com.pl

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE BEZPŁATNY