SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 
baza ekspertów baza trenerów/wykładowców

Szkolenie RODO 07.01.2019r.

Wymagania prawne RODOi audytowanie systemu ochrony danych osobowych pod kątem oceny zgodności przetwarzania danych osobowych w kontekście certyfikacji ISO 27001

Praca na stanowisku "Koordynator projektów unijnych"

 Obecnie do naszego biura potrzebujemy:

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Pszczyna

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres mailowy

Praca na stanowisku "Koordynator projektów unijnych"

Szukasz ciekawej pracy przy projektach?
Mamy coś dla Ciebie!

Obecnie do naszego biura potrzebujemy:

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Katowice, Pszczyna

Opis stanowiska:
• Realizacja projektu zgodnie z założeniami,
• Kontakt z instytucją pośredniczącą,
• Rekrutacja Uczestników projektu,
• Monitorowanie harmonogramów realizacji projektu;
• Rozliczanie projektu;
• Nadzór nad osiąganiem wskaźników oraz kontrola bieżąca zadań projektowych.

Wymagania:
• Wykształcenie średnie/wyższe;
• 2 letnie doświadczenie w projektach EFS;
• Umiejętność rozliczania projektu;
• Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków;
• Wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania;
• Dokładność, skrupulatność i precyzja w sporządzaniu dokumentacji;
• Bardzo dobra znajomość Ms Office;
• Duża samodzielność i odpowiedzialność;
• Umiejętność pracy pod presją;
• Czynne prawo jazdy kat. B.;

Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do doświadczenia kandydata,

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie CV na adres: agata.czerwienska@everest.com.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. 

Everest Consulting & Szkolenia Partnerem Edukacyjnym i Egzaminacyjnym VCC

  Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Everest Consulting & Szkolenia zostało Partnerem Edukacyjnym oraz Egzaminacyjnym uzyskując certyfikaty, które otwierają nowe możliwości kształcenia dla Państwa.

 

 Szczegółowe informacje:   http://everest.com.pl/index/index/news/id/64/ 

Dotacje na szkolenia

W 2016 r. właściciele firm będą mogli uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 200 mln zł na szkolenia swoich pracowników bez względu na wiek. Sfinansować w ten sposób można studia, warsztaty i wszelkiego typu szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników. Do pozyskania jest ponad 12 000 zł!

 

Środki KFS pochodzą z Funduszu Pracy – wnioski składa się do Powiatowych Urzędów Pracy.  Z KFS mogą korzystać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

 

Co umożliwia Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016?

W ramach KFS 2016 można starać się na przykład o dotacje na egzaminy, które umożliwiają uzyskanie dyplomów potwierdzających umiejętności czy uprawnienia zawodowe. Najważniejsza jest jednak możliwość pozyskania dofinansowania na szkolenia i kursy, które podnoszą nasze kwalifikacje.

 

Szkolenia sfinansowane przez KFS 2016 mogą dotyczyć zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych. Oprócz specjalistycznych szkoleń – dotyczących na przykład optymalizacji podatkowej czy efektywnego wykorzystania programów komputerowych, np. Excel – doszkalać możemy się z umiejętności przywódczych, autoprezentacji czy komunikacji w zespole.

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016?

KFS 2016 został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego głównym celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawa sytuacji pracowników na rynku pracy poprzez aktualizację oraz podnoszenie ich kwalifikacji. KFS 2016 jako rozwiązanie systemowe stosowane na terenie całego kraju, poprzez przeznaczenie środków publicznych na edukację osób pracujących, przyczyni się do zwiększenia umiejętności osób pracujących i pomoże w zaktualizowaniu wiedzy niezbędnej w miejscu pracy.

 

 

Kto może starać się o dofinansowanie?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis.

 

 

Ile wynosi wysokość wsparcia?

Wnioski o dofinansowanie działań w ramach KFS przyjmowane są w Powiatowych/Grodzkich Urzędach Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorcy 100% pozostałe podmioty 80%. Maksymalna kwota dofinansowania na osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Informacja wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawana jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Opracowanie koncepcji projektu

Oferujemy profesjonalne i dopasowane do firmy wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich działań szkoleniowych, zgodnych z priorytetami wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016.

 

Opracowanie wniosku o dotację

Zapewniamy przygotowanie dobrego i dopracowanego pod względem formalnym wniosku o dotacje wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Urzędy Pracy załącznikami oraz niezbędnymi informacjami zwiększającymi szanse na otrzymanie atrakcyjnego dofinansowania.

 

Zarządzanie realizacją projektu

Nie ograniczamy się jedynie do opracowania koncepcji projektu czy opracowania wniosku o dotację – na zlecenie Przedsiębiorcy możemy także rozszerzyć zakres naszych usług o zarządzanie stworzonym projektem w fazie jego realizacji.

 

Rozliczenie projektu

Standardowy zakres współpracy, w ramach którego zapewniamy kompleksową obsługę projektu tj. opracowanie koncepcji projektu, opracowanie wniosku, jego realizację i/lub koordynowanie oraz rozliczenie projektu po jego zakończeniu.

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

e-mail: kontakt@everest.com.pl

tel. 500-582-587 lub 606-313-763

 

 

Everest Consulting & Szkolenia na zlecenie PCPR w Gliwicach, 19 lutego 2016r.

Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwcach Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje rekrutację w celu zakwalifikowania kandydatów do projektu "Nowy start w lepszą przyszłość". W ramach prowadzonej rekrutacji świadczone będą usługi: psychologiczne, doradztwa zawodowego, specjalisty ds. rekrutacji.

"Twoje życie - Twój wybór" projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Piekary Śląskie oraz Fundacją "Inicjatywa", 21 grudnia 2015r.

Everest Consulting & Szkolenia został partnerem Gminy Piekary Śląskie oraz Fundacji "Inicjatywa" w projekcie pt. "Twoje życie - Twój wybór" realizowanego w ramach działania 9.1.Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" Projekt kierowany jest do 100 mieszkańców z terenu powiatu Piekary Śląskie - osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych. Projekt zakłada podejmowanie kompleksowych działań o charakterze społecznym i zawodowym skierowanych do osób korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2017r.

Everest Consulting & Szkolenia na zlecenie Miasta Bytom

 Na zlecenie Miasta Bytom Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje staż/praktykę ogrodniczą i mechaniczną/mechatroniczną. W stażach uczestniczyć będzie maksymalnie 27 uczniów z: Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu oraz z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu. Projekt realizowany jest w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie".

 

Everest Consulting & Szkolenia na zlecenie Gminy Dąbrowa Górnicza

 Na zlecenie Gminy Dąbrowa Górnicza Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje zajęcia z zakresu grupowego i indywidualnego  doradztwa zawodowego. W ramach  grupowego doradztaw zawodowego uczestniczyć będzie 11 grup o liczebności od 18-23 uczniów. W zajęciach indywidualnego doradztwa zawodowego uczestniczyć będzie 213 uczniów. Projekt realizowany jest dla szkół ponadgimnazjalnych z Miasta Dąbrowa Górnicza w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie".

Everest Consulting & Szkolenia na zlecenie Gminy Siemianowice Śląskie

Na zlecenie Gminy Siemianowice Śląskie Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje zajęcia z zakresu grupowego i indywidualnego  doradztwa zawodowego. W ramach  grupowego doradztaw zawodowego uczestniczyć będzie 52 uczniów. W zajęciach indywidualnego doradztwa zawodowego uczestniczyć będzie 41 uczniów. Projekt realizowany jest dla szkół ponadgimnazjalnych z Siemianowic Śląskich w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" w roku szkolnym 2013/2014.

Everest Consulting & Szkolenia na zlecenie Powiatu Pszczyńskiego

Na zlecenie Powiatu Pszczyńskiego Everest Consulting & Szkolenia zrealizuje zajęcia z zakresu grupowego  doradztwa zawodowego. W ramach  grupowego doradztaw zawodowego uczestniczyć będzie 303 uczniów. Projekt realizowany jest dla szkół ponadgimnazjalnych z Pszczyny w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" w roku szkolnym 2013/2014.