Wchodzimy w Nowy Rok z przytupem! Takiego szkolenia jeszcze u Nas nie było🤩‼
Zapraszamy na szkolenie JĘZYK MIGOWY od podstaw a w nim:
– zapoznanie z problematyką dotyczącą środowiska osób niesłyszących,
– poznanie sposobów porozumiewania się osób głuchych z osobami słyszącymi,
– praktyczne nabycie umiejętności posługiwania się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami,
– praktyczne nabycie umiejętności posługiwania się ok.250 podstawowymi znakami języka migowego.
Co zyskujesz:
– wiedze teoretyczną i praktyczną
– dwujęzyczne certyfikaty potwierdzające twoje kwalifikacje
– nowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy
– atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców
– pomoc w znalezieniu pracy
Dodatkowo oferujemy bezpłatny dojazd, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie
Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa Śląskiego w wieku 18-29 lat
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Olą a dowiesz się więcej
☎ 732 825 555

Facebook