Wiemy, jak ważne jest bycie RAZEM, bycie PEŁNOPRAWNYM członkiem społeczeństwa.🌏

Jeden z projektów europejskich, który prowadzimy, skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W jego ramach oferujemy nie tylko zajęcia grupowe i indywidualne wsparcie terapeutyczne, ale także SZKOLENIA ZAWODOWE i 3 miesięczne STAŻE ZAWODOWE.😁

👉Jeśli jesteś chętny/ chętna do wzięcia udziału w projekcie lub ZNASZ KOGOŚ, kto mógłby z niego skorzystać —-> dzwoń lub pisz, wszystko zorganizujemy!😊

Facebook