Czy mamy tu jakiś chętnych do pracy na stanowisku pracownika administracyjnego ?👩‍💻
Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie:
👉 osoby w wieku 18- 29 lat
👉 zamieszkałe na terenie woj. śląskiego
👉 pozostające bez pracy
LUB
👉 osoby których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w kryterium dochodowych
LUB
👉 zatrudnionych na umowę zlecenie
LUB
👉 imigrantów i reemigrantów
👉 nieuczących się i nie kształtujących się
👉 niezarejestrowanych w urzędach pracy
Czas zrobić coś dla siebie i zadbać o swoje kwalifikację 🧑‍🎓
Skontaktuj się z nami ☎️ 534 860 120

Facebook