Oferta szkoleń komputerowych

Czas trwania szkolenia

szkolenie 10 dniowe - 50 godzinne

Cena kursu

1600,00 zł brutto* / 1 os
* kurs odbędzie się przy min. 4 os. grupy

Efekt kształcenia

uzyskane uprawnienia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu*
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe**

Cel kursu

Kurs skierowany jest do osób z podstawową znajomością obsługi komputera i ma na celu przygotowanie uczestników do pracy na samodzielnym stanowisku grafika komputerowego w branżach związanych z reklamą, w wydawnictwie, działach marketingu. W trakcie trwania kursu uczestnik poznaje nie tylko obsługę programu Adobe Photoshop lecz także sposoby i techniki wydajnej pracy. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem grafiki DTP, grafiki komputerowej na potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby projektowania stron internetowych, zagadnienia korekcji fotografii cyfrowej, tworzenia ogłoszeń, logo firmy, gazetek. Ten kurs stanowi świetne wprowadzenie nie tylko dla każdego kto poważnie myśli o karierze grafika, ale też dla osób, które chcą zdobyć umiejętności pozwalające na swobodną pracę z grafiką we własnym zakresie.

Program kursu

Wprowadzenie
 • podstawy budowy obrazu komputerowego
 • grafika rastrowa i wektorowa – specyfika
 • podobieństwa i różnice
 • warstwa tekstowa
 • najpopularniejsze formaty graficzne
Interfejs programu
 • skróty klawiaturowe i metody powiększeń
 • podstawowe narzędzia selekcyjne
 • personalizacja interfejsu
 • formaty zachowań w Photoshopie
 • ustawienia, definiowanie i zmiana wielkości i rozdzielczości obrazu
 • otwieranie, powielanie i zapisywanie zdjęć
 • kadrowanie, obracanie, kadrowanie pejzażowe portretowe i postaci narzędzia gradient
 • narzędzie tekst, czcionki i ich instalacja
 • przygotowanie obrazu do druku i na stronę www
Technika pracy na warstwach
 • tworzenie nowych warstw
 • zmiana kolejności warstw
 • przezroczystość
 • łączenie warstw
 • spłaszczanie obrazka
 • zmiana przezroczystości między warstwami
 • wyrównywanie warstw
 • zarządzanie warstwami za pomocą zestawów
 • folderów
 • style warstwy
 • grupowanie i transformacje warstw
 • modyfikacja obiektów na warstwach
 • podstawowe metody zaznaczania obiektów na zdjęciach
Operacje na selekcjach
 • podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
 • zapisywanie
 • zaznaczenia w kanale
 • zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie
 • automatyczne zaznaczenia
 • zaznaczanie zakresu koloru
 • przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
 • wypełnianie selekcji i obrys
Narzędzia malarskie i korektorskie
 • sposoby użycia i możliwości
 • narzędzia pędzeli ołówek
 • wybór i tworzenie własnych pędzli
 • zaawansowana edycja końcówek pędzla
 • zasady i tworzenie retuszu oraz animacji
 • retusz obrazów
 • użycie narzędzi: pieczątka, łatka, pędzel maskujący
Tekst i praca z tekstem
 • wprowadzanie tekstów
 • formatowanie tekstu
 • praca z tekstemakapitowym
 • efekty tekstowe
Podstawy edycji i tonowania obrazu
 • rozjaśnianie
 • ściemnianie
 • nasycanie
 • wysycanie
 • smużenie
 • omówienie kanałów
 • praca z obrazem czarno-białym
 • funkcje i narzędzia retuszerskie
Korekcja barwna i dostosowywanie kolorystyki zdjęć
 • automatyczna korekta obrazów
 • usuwanie przebarwień
 • praca na poziomach jasności i histogramie
 • filtrowanie korekcyjne destrukcyjne
 • korekta zniekształceń
 • wyostrzanie zdjęć
 • usuwanie szumu
 • poprawianie wyglądu postaci
 • korekta efektu „czerwonych oczu"
Fotomodyfikacje
 • zmiana kolorów na zdjęciu
 • konwersja zdjęć na skalę szarości
 • zdjęcia czarno-białe z kolorem
Renowacja starych fotografii
 • przywracanie barw
 • usuwanie uszkodzeń
Ścieżki
 • przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
 • narzędzia do edycji ścieżek
 • praca na węzłach
Funkcje grafiki internetowej
 • tworzenie animacji
 • tworzenie MAP "cięcie" obrazków

Czas trwania szkolenia

szkolenie 3 dniowe - 15 godzinne

Cena kursu

900,00 zł brutto* / 1 os
* kurs odbędzie się przy min. 3 os. grupy

Efekt kształcenia

uzyskane uprawnienia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu*
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe**

Cel kursu

Kurs skierowany jest do osób z podstawową znajomością obsługi komputera i ma na celu przygotowanie uczestników do pracy na samodzielnym stanowisku grafika komputerowego w branżach związanych z reklamą, w wydawnictwie, działach marketingu. W trakcie trwania kursu uczestnik poznaje nie tylko obsługę programu Adobe Illustrator lecz także sposoby i techniki wydajnej pracy. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem grafiki DTP, grafiki komputerowej na potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby projektowania stron internetowych, zagadnienia korekcji fotografii cyfrowej, tworzenia ogłoszeń, logo firmy, gazetek. Ten kurs stanowi świetne wprowadzenie nie tylko dla każdego kto poważnie myśli o karierze grafika, ale też dla osób, które chcą zdobyć umiejętności pozwalające na swobodną pracę z grafiką we własnym zakresie.

Program kursu

Omówienie interfejsu programu
 • posługiwanie się menu
 • narzędziami, paletami
 • ustawienia dokumentu i preferencji
 • tworzenie własnego pliku startowego
 • skróty klawiaturowe
 • zmiana widoku
 • linie pomocnicze
 • linie siatki
Narzędzia rysunkowe, malarskie, narzędzia transformacji i edycji ścieżek
 • narzędzie pióro
 • gumka i nożyczki
 • ołówek
 • pędzel
 • wykorzystanie i tworzenie różnych narzędzi w programie
Praca z obiektami
 • tworzenie i edycja prostych oraz złożonych kształtów wektorowych
 • zmiana położenia
 • obracanie i pochylanie
 • grupowanie
 • blokowanie i ukrywanie obiektów
 • nadawanie kolorów podstawowych i dodatkowych
 • edycja ścieżek
 • efekty na obiektach
 • maskowanie obiektów wektorowych i bitmapowych
 • zniekształcanie obiektów
 • przezroczystości i spłaszczanie
 • skalowanie
 • rotacja
 • pochylanie
 • odbicia lustrzane obiektów
 • narzędzia do transformacji obiektów
Wypełnienia i kontury
 • wybieranie kolorów dla wypełnienia i konturu
 • ustawianie atrybutów konturu
 • tworzenie gradientów i wzorków
 • praca z bibliotekami kolorów
 • gradientów i wzorków
Praca z tekstem
 • rodzaje i sposoby wprowadzanie tekstu
 • importowanie tekstu
 • typografia - formatowanie znakowe i akapitowe
 • zamiana tekstu na krzywe
 • zaawansowana edycja długich ciągów tekstowych
 • oblewanie grafiki tekstem
 • pisanie tekstu po krzywych i jego edycja
Tworzenie tabel i wykresów
 • formatowanie wykresów
 • dołączanie obrazków do wykresów
Import i rozmieszczenie grafiki i tekstu
 • importowanie
 • eksportowanie i zapisywanie w różnych formatach
 • przetworzenie obrazu na grafikę wektorową
Tworzenie logo, ulotek, wizytówek, ilustracji oraz reklam
 • przygotowanie do druku
 • zasady przygotowania materiału do druku
 • profile kolorów i separacja barwna
 • tworzenie plików EPS i PDF do potrzeb drukarni
 • zapisywanie pracy

Czas trwania szkolenia

szkolenie 3 dniowe - 15 godzinne

Cena kursu

900,00 zł brutto* / 1 os
* kurs odbędzie się przy min. 3 os. grupy

Efekt kształcenia

uzyskane uprawnienia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu*
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe**

Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania siecią komputerową, jej konfiguracji, funkcjonowania, odpowiedniego zabezpieczenia i modernizacji. Administrator sieci zajmuje się nie tylko jej budowaniem, integracją, obsługą i przydzielaniem odpowiednich uprawnień użytkownikom, ale z uwagi na nowe funkcjonalności pojawiającego się sprzętu i oprogramowania, szkoleniem użytkowników i samo szkoleniem. Jest osobą odpowiedzialną i lojalną w odniesieniu do pracodawcy, rzetelnie wykonującą swoje obowiązki wynikające z potrzeby bezawaryjnej i bezproblemowej pracy sieci, bezpieczeństwa danych, szybkiej i skutecznej reakcji na problemy z jej funkcjonowaniem. Stosuje i przestrzega stosowania u innych zasad bhp oraz przepisów prawnych związanych m.in. z ochroną informacji.

Program kursu

Omówienie interfejsu programu
 • posługiwanie się menu
 • narzędziami
 • paletami
 • ustawienia dokumentu i preferencji
 • tworzenie własnego pliku startowego
 • skróty klawiaturowe
 • zmiana widoku
 • linie pomocnicze
 • linie siatki
Narzędzia rysunkowe, malarskie, narzędzia transformacji i edycji ścieżek
 • narzędzie pióro
 • gumka i nożyczki
 • ołówek
 • pędzel
 • wykorzystanie i tworzenie różnych narzędzi w programie
Praca z obiektami
 • tworzenie i edycja prostych oraz złożonych kształtów wektorowych
 • zmiana położenia
 • obracanie i pochylanie
 • grupowanie
 • blokowanie i ukrywanie obiektów
 • nadawanie kolorów podstawowych i dodatkowych
 • edycja ścieżek
 • efekty na obiektach
 • maskowanie obiektów wektorowych i bitmapowych
 • zniekształcanie obiektów
 • przezroczystości i spłaszczanie
 • skalowanie
 • rotacja
 • pochylanie
 • odbicia lustrzane obiektów
 • narzędzia do transformacji obiektów
Wypełnienia i kontury
 • wybieranie kolorów dla wypełnienia i konturu
 • ustawianie atrybutów konturu
 • tworzenie gradientów i wzorków
 • praca z bibliotekami kolorów, gradientów i wzorków
Praca z tekstem
 • rodzaje i sposoby wprowadzanie tekstu
 • importowanie tekstu
 • typografia - formatowanie znakowe i akapitowe
 • zamiana tekstu na krzywe
 • zaawansowana edycja długich ciągów tekstowych
 • oblewanie grafiki tekstem
 • pisanie tekstu po krzywych i jego edycja
Tworzenie tabel i wykresów
 • formatowanie wykresów
 • dołączanie obrazków do wykresów
Import i rozmieszczenie grafiki i tekstu
 • importowanie
 • eksportowanie i zapisywanie w różnych formatach
 • przetworzenie obrazu na grafikę wektorową
Tworzenie logo, ulotek, wizytówek, ilustracji oraz reklam
 • przygotowanie do druku
 • zasady przygotowania materiału do druku
 • profile kolorów i separacja barwna
 • tworzenie plików EPS i PDF do potrzeb drukarni
 • zapisywanie pracy

Czas trwania szkolenia

szkolenie 5 dniowe - 25 godzinne

Cena kursu

1500,00 zł brutto* / 1 os
* kurs odbędzie się przy min. 4 os. grupy

Efekt kształcenia

uzyskane uprawnienia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu*
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe**

Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników, zaczynających przygodę z portalami społecznościowymi dla biznesu, w wyczerpujące informacje o różnych narzędziach, przydatnych do budowania wizerunku oraz sprzedawania online. Sieci społecznościowe gromadzą ogromną ilość danych o swoich użytkownikach, a dzięki temu oferują niezwykle dokładne metody docierania do grup odbiorców. Firmy z różnych branż na świecie korzystają z social mediów, aby zwiększyć zasięgi i rozpoznawalność marki, zaprezentować produkty, zainteresować potencjalnych odbiorców oraz zwiększyć sprzedaż. Na kursie uzyskasz odpowiedz na pytanie: W jaki sposób docierać do Twoich klientów poprzez nowy kanał komunikacji – social media?

Program kursu

Facebook Marketing
 • dawka wiedzy o tworzeniu i prowadzeniu firmowego fanpage’a
Reklamy na Facebooku
 • czyli kompendium wiedzy o płatnej promocji firmy za pośrednictwem Facebooka
Instagram
 • dzięki któremu dowiesz się, jak wykorzystać Instagram do promocji i sprzedawania za pośrednictwem tego medium społecznościowego
Google Trends
 • porządkującego wiedzę, czego tak naprawdę potrzebują nasi klienci i jak im to zaoferować
Canva
 • tworzenie grafik online, dającego praktyczne wskazówki i wiedzę, jak tworzyć przyciągające grafiki i prezentacje, bez stosowania płatnych i skomplikowanych narzędzi
Automatyzacja oraz obsługa klienta w social mediach
 • jak ustawić autoresponder w Messengerze, aby klient nie pozostał bez odpowiedzi i poczuł się zaopiekowany?
Content marketing i copywriting
 • jak pisać posty, aby zaangażować użytkowników oraz jakich słów używać, aby wywołać określoną reakcję u odbiorcy?

Czas trwania szkolenia

szkolenie 6 dniowe - 40 godzinne

Cena kursu

1400,00 zł brutto* / 1 os
* kurs odbędzie się przy min. 4 os. grupy

Efekt kształcenia

uzyskane uprawnienia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu*
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe**

Cel kursu

Celem kursu jest rozszerzenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Umiejętności z zakresu programowania z języka Java pozwolą absolwentom kursu być konkurencją na rynku pracy, ze względu na popyt na osoby potrafiące używać tego typu programów. W czasie trwania kuru uczestnik zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu: umiejętności programowania proceduralnego - podstawy zasad języka Java, struktura prostych Java-aplikacji i narzędzi do ich tworzenia, operatory i wyrażenia, konwersja oraz rzutowanie typów, złożoność obliczeniowa algorytmów, tworzenie aplikacji konsoli, nabycie przez kursantów umiejętności programowania obiektowego – klasy i obiekty Java, metody i konstruktory, dziedziczenie w Java, pola statyczne, klasy abstrakcyjne i polimorfizm, metody klasa Object, string-operacje na tekście, serializacja w języku Java, wyjątki, interfejsy w języku Java.

Program kursu

 • przybornik programisty
 • programowanie strukturalne
 • rogramowanie obiektowe
 • typy danych, zmienne, operacje wejścia i wyjścia
 • łańcuchy, listy i słowniki
 • projektowanie programu
 • rozgałęzienia kodu, pętle
 • funkcje
 • bazy danych, SQL, XML, JSON, itp

Czas trwania szkolenia

szkolenie 3 dniowe - 24 godzinne

Cena kursu

1200,00 zł brutto* / 1 os
* kurs odbędzie się przy min. 4 os. grupy

Efekt kształcenia

uzyskane uprawnienia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu*
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe**

Cel kursu

Celem szkolenia jest przedstawienie funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania. Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji i formatowania danych, pozna możliwości wykorzystywania odwołań, funkcji logicznych i statystycznych oraz będzie umiał wykonać popularne obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Uczestnicy nauczą się zarządzać arkuszami i skoroszytami, a także wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu popularnych funkcji Microsoft Excel. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Program kursu

Arkusz kalkulacyjny Excel – zasady wprowadzania danych
 • formatowanie (formatowanie komórek, formatowanie warunkowe, style)
 • serie danych w arkuszu
 • zakresy, nazwy
 • szablony w arkuszu
Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • adresy komórek, znaki, adresy na innych arkuszach
Formuły w arkuszu kalkulacyjnym
 • wprowadzanie i informacje o błędach
 • funkcje (matematyczne, tekstowe, logiczne, statystyczne, finansowe, daty i czasu)
Elementy analizy danych (baza danych, tabele i wykresy przestawne, sumy częściowe)
 • baza danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • tabele przestawne
 • wykresy przestawne
 • sumy częściowe
Importowanie, eksportowanie i transpozycja danych
 • importowanie plików arkuszy, baz danych, plików tekstowych, plików Lotus
Hiperłącza
 • do istniejącego pliku
 • do strony sieci Web
 • do miejsca w dokumencie
Makropolecenia
 • definiowanie makropoleceń
 • rejestrowanie makr
 • elementy sterujące arkusza – przyciski poleceń
Przygotowanie arkusza do wydruku
 • podgląd wydruku
 • ustawienia opcji drukowania arkusza
 • marginesy
 • nagłówek i stopka
Ochrona arkusza
 • ochrona danych, ochrona i zabezpieczenie arkusza
 • blokowanie zawartości zewnętrznej
 • udostępnianie skoroszytów

Czas trwania szkolenia

szkolenie 5 dniowe - 30 godzinne

Cena kursu

1300,00 zł brutto* / 1 os
* kurs odbędzie się przy min. 4 os. grupy

Efekt kształcenia

uzyskane uprawnienia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu*
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe**

Cel kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie osób początkujących do pracy z komputerem oraz zapoznaniem możliwości wykorzystania komputera w życiu codziennym oraz pracy zawodowej. „Kurs komputerowy dla początkujących” opracowany został specjalnie dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem. W sposób prosty, lecz fachowy wyjaśnia zagadnienia związane z obsługą komputera oraz poruszaniem się w świecie Internetu. Dostarcza praktycznej wiedzy, jak dostosować ustawienia komputera do własnych potrzeb oraz jak pracować w systemie operacyjnym Windows. Pokazuje, jak napisać i wydrukować tekst, w jaki sposób korzystać z portali społecznościowych oraz jak robić zakupy w sklepie internetowym czy płacić rachunki bez wychodzenia z domu.

Program kursu

Użytkowanie komputerów
 • rozpoczęcie pracy z komputerem
 • system operacyjny
 • zarządzanie zasobami komputera
 • drukowanie
 • kopiowanie plików na zewnętrzne nośniki
Edytory tekstów
 • praca z aplikacją i tworzenie nowego dokumentu
 • podstawowe pojęcia związane z edycją tekstów
 • formatowanie dokumentu
 • obiekty
 • drukowanie dokumentu i jego części
 • tworzenie własnych dokumentów aplikacyjnych
Arkusze kalkulacyjne
 • budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego
 • użycie aplikacji
 • arkusze i komórki
 • formuły i funkcje
 • formatowanie danych i zmiany zawartości komórek
 • sortowanie danych
 • formatowanie arkusza kalkulacyjnego
 • drukowanie danych
Internet, poczta elektroniczna
 • charakterystyka sieci internet
 • korzystanie z poczty elektronicznej i konta internetowego
 • zaawansowane wyszukiwanie pożądanych informacji w sieci Internet

Czas trwania szkolenia

szkolenie 10 dniowe - 50 godzinne

Cena kursu

1600,00 zł brutto* / 1 os
* kurs odbędzie się przy min. 4 os. grupy

Efekt kształcenia

uzyskane uprawnienia
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu*
 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe**

Cel kursu

Kurs skierowany jest do osób z podstawową znajomością obsługi komputera i ma na celu przygotowanie uczestników do pracy na samodzielnym stanowisku grafika komputerowego w branżach związanych z reklamą, w wydawnictwie, działach marketingu. W trakcie trwania kursu uczestnik poznaje nie tylko obsługę programu Adobe Photoshop lecz także sposoby i techniki wydajnej pracy. Omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem grafiki DTP, grafiki komputerowej na potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby projektowania stron internetowych, zagadnienia korekcji fotografii cyfrowej, tworzenia ogłoszeń, logo firmy, gazetek. Ten kurs stanowi świetne wprowadzenie nie tylko dla każdego kto poważnie myśli o karierze grafika, ale też dla osób, które chcą zdobyć umiejętności pozwalające na swobodną pracę z grafiką we własnym zakresie.

Program kursu

Wprowadzenie
 • podstawy budowy obrazu komputerowego
 • grafika rastrowa i wektorowa – specyfika
 • podobieństwa i różnice
 • warstwa tekstowa
 • najpopularniejsze formaty graficzne
Interfejs programu
 • skróty klawiaturowe i metody powiększeń
 • podstawowe narzędzia selekcyjne
 • personalizacja interfejsu
 • formaty zachowań w Photoshopie
 • ustawienia, definiowanie i zmiana wielkości i rozdzielczości obrazu
 • otwieranie, powielanie i zapisywanie zdjęć
 • kadrowanie, obracanie, kadrowanie pejzażowe portretowe i postaci narzędzia gradient
 • narzędzie tekst, czcionki i ich instalacja
 • przygotowanie obrazu do druku i na stronę www
Technika pracy na warstwach
 • tworzenie nowych warstw
 • zmiana kolejności warstw
 • przezroczystość
 • łączenie warstw
 • spłaszczanie obrazka
 • zmiana przezroczystości między warstwami
 • wyrównywanie warstw
 • zarządzanie warstwami za pomocą zestawów
 • folderów
 • style warstwy
 • grupowanie i transformacje warstw
 • modyfikacja obiektów na warstwach
 • podstawowe metody zaznaczania obiektów na zdjęciach
Operacje na selekcjach
 • podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
 • zapisywanie
 • zaznaczenia w kanale
 • zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie
 • automatyczne zaznaczenia
 • zaznaczanie zakresu koloru
 • przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
 • wypełnianie selekcji i obrys
Narzędzia malarskie i korektorskie
 • sposoby użycia i możliwości
 • narzędzia pędzeli ołówek
 • wybór i tworzenie własnych pędzli
 • zaawansowana edycja końcówek pędzla
 • zasady i tworzenie retuszu oraz animacji
 • retusz obrazów
 • użycie narzędzi: pieczątka, łatka, pędzel maskujący
Tekst i praca z tekstem
 • wprowadzanie tekstów
 • formatowanie tekstu
 • praca z tekstemakapitowym
 • efekty tekstowe
Podstawy edycji i tonowania obrazu
 • rozjaśnianie
 • ściemnianie
 • nasycanie
 • wysycanie
 • smużenie
 • omówienie kanałów
 • praca z obrazem czarno-białym
 • funkcje i narzędzia retuszerskie
Korekcja barwna i dostosowywanie kolorystyki zdjęć
 • automatyczna korekta obrazów
 • usuwanie przebarwień
 • praca na poziomach jasności i histogramie
 • filtrowanie korekcyjne destrukcyjne
 • korekta zniekształceń
 • wyostrzanie zdjęć
 • usuwanie szumu
 • poprawianie wyglądu postaci
 • korekta efektu „czerwonych oczu"
Fotomodyfikacje
 • zmiana kolorów na zdjęciu
 • konwersja zdjęć na skalę szarości
 • zdjęcia czarno-białe z kolorem
Renowacja starych fotografii
 • przywracanie barw
 • usuwanie uszkodzeń
Ścieżki
 • przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
 • narzędzia do edycji ścieżek
 • praca na węzłach
Funkcje grafiki internetowej
 • tworzenie animacji
 • tworzenie MAP "cięcie" obrazków

* Po zakończeniu szkoleniu absolwenci otrzymują: „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

** Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Zobacz inne kategorie

GASTRONOMICZNE

Więcej

KOSMETYCZNE

Więcej

KOMPUTEROWE

Więcej